Chemie werkt!

Chemie werkt!

Human Capital Agenda Chemie

De Nederlandse chemie werkt actief aan het versterken van 'het menselijk kapitaal' in de sector. Want innovatie kan niet zonder mensen. Goed opgeleide, chemisch geschoolde mensen. Waardevol menselijk kapitaal, dat investeringen laat renderen.

De sector chemie neemt al sinds 2007 een breed scala aan maatregelen om het tekort aan goed opgeleide, chemisch geschoolde werknemers terug te dringen. Deze Human Capital Agenda, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Regiegroep Chemie, is inmiddels integraal onderdeel geworden van het topsectorenbeleid. Alle topsectoren hebben Human Capital Agenda's opgesteld voor de langere termijn. Actuele informatie daarover vind je op de site topsectoren.nl.

Op basis van deze Human Capital Agenda's hebben de boegbeelden onder leiding van topsector Chemie een gezamenlijk Masterplan Bèta en Techniek opgesteld.

Projecten Roadmap Human Capital Chemie

Een overzicht van de projecten en de resultaten uit de Roadmap Human Capital Chemie (uit de periode 2008-2012) is te vinden in de de uitgave Human Capital Chemie - de chemie als werkgever (klik de link voor het downloaden van de PDF).

Met name voor de betrokkenen uit de chemiesector zijn hieronder de resultaten te vinden van een aantal projecten die sinds 2007 zijn uitgevoerd in het kader van de Human Capital Agenda Chemie. Met als belangrijke thema's:

  • Het vergroten van de belangstelling voor het vak chemie in het onderwijs.
  • Het bieden van een interessant arbeidsmarkt perspectief, met name aan jongeren.
  • Het stimuleren van ondernemerschap.

Thema: Onderwijs

Hoe is het gesteld met het mbo laboratoriumonderwijs? Werkgevers is gevraagd de stagaires en jong afgestudeerden te beoordelen op de competenties van het kwalificatiedossier.
Download het Eindrapport Laboratoriumtechniek

Waarom kiezen leerlingen het vak Nask2 in het vmbo en wat vinden ze daar vervolgens van? Wat vinden oud-leerlingen en docenten hier van? Hoe sluit het aan het mbo onderwijs? Antwoorden op deze en andere vragen in:
Download: Nask2 in het vmbo

Een draaiboek voor bedrijven en scholen, handig voor gastdocenten en docentstages
Download de handleiding Draaiboeken docentstages en gastdocentschappen

Thema: Arbeidsmarkt

Geinteresseerd in ervaringen met flexibeler roosteren in de procesindustrie:
Download het Eindrapport Flexibel Roosteren.

Hoe kunnen werkgevers en werknemers samen werken aan goed samen werken:
Download het Eindrapport stollen en stretchen.

Hoe ziet het personeelsbestand van de chemische industrie er uit?
Download het Employability onderzoek

Kunnen we allochtonen interesseren voor werken in de techniek. Een evaluatie van een tweetal experimenten in het Rotterdamse havengebied:
Download het rapport: Meer kleur in de vergrijzende chemie

Thema: Ondernemen

Welke drempels ervaren starters in de chemie?
Download het Onderzoek naar drempels voor starters in de chemie

Wat doet het onderwijs met ondernemen?
Download het Overzicht van onderwijs gericht op ondernemerschap

 

Terug naar overzicht