Meeliften met motoreiwitten

Meeliften met motoreiwitten

Max Adrian onderzoekt het transportsysteem van de cel

De Utrechtse celbioloog Max Adrian werd deze week als één van de drie nieuwe 'Faces of Science' voorgesteld op de bijbehorende website. In het gelijknamige project brengt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) jonge wetenschappers onder de aandacht. Ze vertellen over hun leven, onderzoek en passies, onder andere via regelmatige updates op de FoS blogpagina.

We lieten hier eerder al katalysatoronderzoeker Roy van den Berg en algenonderzoeker Peter Mooij de revue passeren vanwege de chemische insteek van hun onderzoek. Ook in het werk van Max Adrian speelt chemie een cruciale rol.

Donkere kamer

De wetenschappelijke passie van Max Adrian is de cel, die hij op moleculair niveau onder de loep neemt. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het transportsysteem. Speciale eiwitten brengen daarin allerlei moleculaire onderdelen dwars door de drukke, complexe cel naar hun bestemming. Deze 'moleculaire motoren' kunnen over over het geraamte van de cel lopen en zo onderdelen transporteren.

Het is allemaal te bekijken met gevoelige microscopen. Bovendien is het transportsysteem, dankzij het onderzoek van het Utrechtse celbiologie laboratorium, met licht te beïnvloeden. Max Adrian gebruikt die techniek om meer inzicht te krijgen in hoe het precies werkt. Dat houdt wel in dat hij soms hele dagen in een donkere kamer moet doorbrengen om zijn experimenten te doen. 'Dat kan heel saai zijn', vertelt hij, 'maar het is wel de plek waar de ontdekkingen worden gedaan.'

Je kunt Max Adrian volgen via zijn eigen blog op Faces of Science. In zijn eerste bijdrage legt hij uit wat cellen zijn, hoe ze - dankzij eiwitten - kunnen doen wat ze moeten doen, en hoe de werking van cellen met behulp van fluorescentiemicroscopie in kaart is te brengen. In de video hierboven geeft Adrian een algemeen kijkje in zijn leven als wetenschappelijk onderzoeker. Meer informatie over Adrians onderzoek vind je in onderstaande video van projectleider professor Lukas Kapitein. 

Als uitsmijter hernieuwen we de kennismaking met motoreiwit John, die we op Chemie is Overal al eens eerder ten tonele voerden. De aantrekkelijke animatie toont een dag uit het leven van John. Hij transporteert stoffen door (hersen)cellen, visueel mooi vergeleken met het drukke centrum van Utrecht. Op zijn blauw-met-roze badslippers vervult John dapper zijn belangrijke taak. 

 

Terug naar overzicht