Ongrijpbare gassen

Ongrijpbare gassen

Ongrijpbare gassen

Artistieke weergave van gassen in beeld en geluid

Het brandbare gas dat uit een fornuis stroomt, dat ken je natuurlijk. Misschien weet je zelfs dat het methaan is. En dat de lucht zuurstof bevat, die we inademen, is vast ook bekend. Helium, dat gaat in ballonnen en waterstof, daar kan een schone auto op rijden. Maar wat die gassen nou precies zijn, daar is lastig een beeld van te krijgen.

Dat was precies het probleem van gassenleverancier Linde. De chemische industrie gebruikt gassen van Linde, net als de levensmiddelenindustrie, universiteiten, ziekenhuizen en ga zo maar door. Op de website www.fascinating-gases.com zie je hoe Linde met behulp van kunst en wetenschap de onzichtbare gassen zichtbaar weet te maken. Je kunt er zelfs naar luisteren.

Onderstaande 'trailer' geeft je een idee:

Op de website vind je de veelgebruikte gassen waterstof, helium, stikstof, zuurstof, argon, krypton, lachgas, ammoniak, xenon, kooldioxide, methaan en etheen. Je ziet voorbeelden van toepassingen en krijgt informatie over hun eigenschappen. Maar bovenal is de site een visuele en auditieve belevenis door de artistieke interpretatie van de gassen, in beeld en geluid.

Wat je ziet (zoals hier het edelgas xenon) is niet door een microscoop waar te nemen - als er al zo'n krachtige microscoop zou bestaan. Toch hebben de beelden wel een relatie met de werkelijkheid. Met speciale software werden eigenschappen als massa, atoomgrootte, aantal elektronen en kookpunt tot een grafisch aansprekend beeld verwerkt. Soms kostte dat wel een dag rekenen.

Wat je hoort zijn geen duidelijke geluiden of muziekjes maar een soort ongrijpbare klanken, soundscapes. Net als bij de grafische weergave reflecteren deze 'muzikale sferen' bepaalde eigenschappen van de gassen. Zo zijn de akkoorden die de gassen begeleiden 'voller' naarmate de gasdeeltjes meer elektronen hebben. Tegelijkertijd geven golfachtige geluidseffecten de beweging van die elektronen weer.

Wetenschappelijk verantwoord dus, maar vooral erg prachtig. Kijk en luister zelf op www.fascinating-gases.com.

De afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig van de besproken website.

 

Terug naar overzicht